در کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع مطرح شد: هر هشت منطقه آزاد ذکر شده در لایحه نیازمند طرح توجیهی جداگانه

در کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع مطرح شد: هر هشت منطقه آزاد ذکر شده در لایحه نیازمند طرح توجیهی جداگانه

بررسی مصوبات افزایش مناطق آزاد در مجمع تشخیص؛ جلسه کمیسیون اقتصادکلان، بازرگانی و اداری به ریاست دبیر مجمع تشخیص مصلحت […]