سند: مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان: کشور ترکیه

سند: مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان: کشور ترکیه

تعداد صفحه: 31 – تهیه کننده: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- تاریخ انتشار: خردادماه 1402- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان: کشور ترکیه چکیده مناطق آزاد ترکیه، در راستای اصلاحات اقتصادی و…

سند: رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران

سند: رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران

تعداد صفحه: 57- تهیه کننده: سازمان برنامه و بودجه(مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری)- تاریخ انتشار: بهار 1401- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf «رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران» منتشر شده در سال هزار و چهارصد و یک

سند: راهنمای کاربردی مناطق آزاد

سند: راهنمای کاربردی مناطق آزاد

تعداد صفحه: 37 – تهیه کننده: سازمان جهانی گمرک – تاریخ انتشار: دسامبر 2020- زبان سند: انگلیسی دانلود فایل pdf راهنمای کاربردی مناطق آزاد منتشر شده توسط سازمان جهانی گمرک در دسامبر سال 2020