سند: مطالعه تطبیقی و بررسی فرآیندها، ساختار و عملکرد گمرک در کشورهای چین، ترکیه و امارات

سند: مطالعه تطبیقی و بررسی فرآیندها، ساختار و عملکرد گمرک در کشورهای چین، ترکیه و امارات

تعداد صفحه: 123 – ارائه کننده: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاریخ انتشار: اسفند 1402- زبان سند: فارسی مطالعه تطبیقی و بررسی فرآیندها، ساختار و عملکرد گمرک در کشورهای چین، ترکیه و امارات در فصول پایانی این گزارش (صفحات ۸۶…

سند: سازو کار ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه

سند: سازو کار ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه

تعداد صفحه: 4 – منتشر کننده: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی – تاریخ انتشار: 1402/07/19- زبان سند: فارسی فایل pdf بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (87): <پیشنهاد الحاقی: سازو کار ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی>

سند: مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان: کشور ترکیه

سند: مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان: کشور ترکیه

تعداد صفحه: 31 – تهیه کننده: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- تاریخ انتشار: خردادماه 1402- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان: کشور ترکیه چکیده مناطق آزاد ترکیه، در راستای اصلاحات اقتصادی و…

سند: رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران

سند: رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران

تعداد صفحه: 57- تهیه کننده: سازمان برنامه و بودجه(مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری)- تاریخ انتشار: بهار 1401- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf «رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران» منتشر شده در سال هزار و چهارصد و یک