سند: مطالعه تطبیقی و بررسی فرآیندها، ساختار و عملکرد گمرک در کشورهای چین، ترکیه و امارات

سند: مطالعه تطبیقی و بررسی فرآیندها، ساختار و عملکرد گمرک در کشورهای چین، ترکیه و امارات

تعداد صفحه: 123 – ارائه کننده: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاریخ انتشار: اسفند 1402- زبان سند: فارسی مطالعه تطبیقی و بررسی فرآیندها، ساختار و عملکرد گمرک در کشورهای چین، ترکیه و امارات در فصول پایانی این گزارش (صفحات ۸۶…

سند: آخرین گزارش عملکرد مناطق آزاد ترکیه

سند: آخرین گزارش عملکرد مناطق آزاد ترکیه

تعداد صفحه: 11 – تاریخ انتشار: 2022 – زبان سند: ترکی استانبولی – انگلیسی فایل pdf آخرین گزارش عملکرد مناطق آزاد ترکیه شامل توزیع پروانه بهره برداری از مناطق آزاد با توجه به موضوعات. توزیع مجوزهای بهره برداری از مناطق…

سند: سازو کار ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه

سند: سازو کار ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه

تعداد صفحه: 4 – منتشر کننده: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی – تاریخ انتشار: 1402/07/19- زبان سند: فارسی فایل pdf بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (87): <پیشنهاد الحاقی: سازو کار ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی>

سند: صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) صورتهای مالی منطقه آزاد قشم سال 1398

سند: صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) صورتهای مالی منطقه آزاد قشم سال 1398

تعداد صفحه: 6 – منتشر کننده: دفتر هیئت دولت – تاریخ انتشار: 1399/12/05- زبان سند: فارسی فایل pdf صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1398…