سند: سازو کار ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه

سند: سازو کار ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه

تعداد صفحه: 4 – منتشر کننده: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی – تاریخ انتشار: 1402/07/19- زبان سند: فارسی فایل pdf بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (87): <پیشنهاد الحاقی: سازو کار ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی>

سند: صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) صورتهای مالی منطقه آزاد قشم سال 1398

سند: صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) صورتهای مالی منطقه آزاد قشم سال 1398

تعداد صفحه: 6 – منتشر کننده: دفتر هیئت دولت – تاریخ انتشار: 1399/12/05- زبان سند: فارسی فایل pdf صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1398…

سند: صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)

سند: صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)

تعداد صفحه: 4 – منتشر کننده: دفتر هیئت دولت – تاریخ انتشار: 1401/07/19- زبان سند: فارسی فایل pdf صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1400 …

سند: مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان: کشور ترکیه

سند: مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان: کشور ترکیه

تعداد صفحه: 31 – تهیه کننده: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- تاریخ انتشار: خردادماه 1402- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان: کشور ترکیه چکیده مناطق آزاد ترکیه، در راستای اصلاحات اقتصادی و…

سند: رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران

سند: رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران

تعداد صفحه: 57- تهیه کننده: سازمان برنامه و بودجه(مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری)- تاریخ انتشار: بهار 1401- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf «رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران» منتشر شده در سال هزار و چهارصد و یک