مزیت های قانونی و فرصت های سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد اروند

مزیت های قانونی و فرصت های سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد اروند

سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به دلیل داشتن مرز آبی و خشکی با کشور عراق و امکان دسترسی به بازار کشور‌های حوزه خلیج فارس مورد توجه بازرگانان و فعالان اقتصادی و فرآیندها بوده است.

 بودجه سال ۹۹ مناطق آزاد

بودجه سال ۹۹ مناطق آزاد

در تحلیل بودجه سازمان‌های مناطق آزاد، تمرکز بررسی بر این موضوع است که عمده درآمدها و هزینه های مناطق آزاد […]

 تاکید بر افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه مناطق آزاد

تاکید بر افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه مناطق آزاد

استاندار سیستان وبلوچستان با اشاره به لزوم پرهیز از دولتی شدن صرف فعالیت ها و سرمایه گذاری ها، بر افزایش زمینه مشارکت بخش خصوصی در توسعه مناطق آزاد تاکید و خواستار باز شدن هر چه بیش تر فضا برای حضور…

 اکنون وضعیت به گونه‌ای است که مناطق آزاد جای خوشنامی نیست

اکنون وضعیت به گونه‌ای است که مناطق آزاد جای خوشنامی نیست

وزیر سابق وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اکنون وضعیت به گونه‌ای است که مناطق آزاد جای خوشنامی نیست، این مناطق اکنون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای ندارد و یک واحد اقتصادی فعال در این مناطق وجود ندارد. هدف ایجاد مناطق…