بودجه ۱۴۰۰ سازمان‌های مناطق آزاد تصویب شد

بودجه ۱۴۰۰ سازمان‌های مناطق آزاد تصویب شد

جلسه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد. در این جلسه هیئت وزیران به استناد تبصره اصلاحی بند (1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و به منظور بهبود محیط کسب و کار و پالایش و شفاف سازی نظام حقوقی، با تنقیح مصوبات مربوط به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی موافقت کرد.

شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی‌) هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (138) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسی، مصرّح در موضوع «مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» تا پایان بهمن 1399 بوده و هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب نامه که در آن درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد است.

بودجه سال 1400 مناطق آزاد تصویب شد

همچنین در ادامه، اعضای دولت به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بودجه سال 1400 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو و شرکت‌های تابع آن‌ها و نیز اصلاحیه بودجه سال 1399 سازمان‌های یاد شده را بررسی و به تصویب رساندند.

** معافیت رایانه‌های دستی اهدایی به دانش آموزان مناطق محروم از پرداخت سود بازرگانی

باتوجه به شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و ضرورت آموزش دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش دانش‌آموزی (شاد)، هیئت وزیران باهدف جلوگیری از قطع ارتباط تحصیلی دانش‌آموزان ایتام و بی‌بضاعت مناطق محروم کشور، با معافیت یک‌هزار دستگاه رایانه دستی (تبلت) اهدایی از پرداخت سود بازرگانی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش موافقت کرد.

** رفع اختلاف بین وزارت صنعت و سازمان امور مالیاتی کشور در مورد عوارض نوشابه‌های گازدار

هیئت وزیران در ادامه، درخصوص رفع اختلاف بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مطالبات عوارض نوشابه‌های گازدار از سال 1393 لغایت 1398 تصمیم گیری کرد.

به موجب تصمیم دولت، با توجه به اینکه قانونگذار میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه‌های گازدار را تغییر داده که در ردیف بودجه مندرج در قانون بودجه منعکس شده ولی تاکنون مرجع موصوف تشکیل نشده و عوارضی وضع ننموده و از سوی دیگر از آنجا که امکان مطالبه عوارض با اتکا و استناد به ردیف بودجه وجود ندارد، هیئت وزیران مقرر نمود عوارض مربوط از سال 1393 لغایت 1398 ملغی الاثر بوده و قابل مطالبه نخواهد بود.

** اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌­ها

دولت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، «آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» را اصلاح کرد.

هیئت وزیران این تصمیم را با توجه به توسعه محدوده شهرها بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی و با لحاظ نمودن سرانه‌های مناسب جمعیتی، نرخ رشد جمعیت، سطح اراضی قابل استفاده داخل محدوده در قالب طرح‌های توسعه و عمران شهری، اتخاذ کرد.

به موجب اصلاح آ‌یین نامه فوق، در رابطه با طرح‌های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن، همچنین، ایجاد شهرک­‌های مسکونی و افزایش محدوده شهرها، مقرر شد طرح‌های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن (تصویب و بازنگری) که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط (شورای برنامه ریزی و توسعه استان- شورای عالی شهرسازی و معماری) می‌رسد نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون مندرج در «قانون حفاظت کاربری اراضی زراعی باغ‌ها» نباشد.

همچنین ایجاد شهرک‌های مسکونی پس از تصویب مراجع ذیصلاح و همچنین افزایش محدوده مصوب شهرها به صورت موردی به عنوان مغایرت اساسی با طرح جامع و تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با استفاده از اراضی که قابلیت کشت و تولید محصولات کشاورزی را نداشته باشد، در صورت تشخیص ضرورت کمیسیون مندرج در «قانون حفاظت کاربری اراضی زراعی باغ‌ها» از شمول عوارض ماده (2) قانون یاد شده معاف خواهد بود.

** تصویب آیین نامه موارد توقیف موقت یا لغو اجازه نامه، گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف

هیئت وزیران با هدف یکپارچه سازی قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری، شناسایی و تعیین خلأهای قانونی موجود سازمان، تقسیم بندی، تعیین سطح و اولویت گذاری مقررات و تدوین و اجرای برنامه تدوین مقررات، «آیین نامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف» را به تصویب رساند.

به موجب ماده آیین نامه مذکور، در صورت مشاهده عدم انطباق ساختار و یا عملکرد تشکیلات،‌ محصول و یا قطعه‌ با مقررات، سازمان هواپیمایی کشوری حسب مورد نسبت به اعلام مهلت محدود برای رفع عدم انطباق یا لغو، تعلیق و یا محدود نمودن امتیازات گواهینامه صادره برابر مقررات اقدام می‌نماید.

چنانچه در بازرسی از وسیله پرنده ای که بهره بردار آن ایرانی باشد، دلایلی مبنی بر عدم انطباق با مقررات مشخص گردد، سازمان هواپیمایی کشوری علاوه بر اعمال اقدام فوق، یکی از موارد زیر را به اجرا می‌گذارد:

– تا رفع ایراد، وسیله پرنده را زمین‌گیر نماید؛

– با رعایت ایمنی پرواز، با محدودیت به وسیله پرنده اجازه پرواز دهد؛

– مهلتی برای رفع عدم تطابق دهد؛

همچنین چنانچه در بازرسی از وسیله پرنده خارجی که در ایران نشست و برخاست و یا از قلمرو هوایی جمهوری اسلامی ایران استفاده می­‌کند یا شرکت بهره‌بردار و یا نهاد مسئول هوانوردی کشور بهره بردار وسیله پرنده مذکور، شواهدی مبنی بر مغایرت با مقررات پیمان شیکاگو و یا مقررات مشخص شود، سازمان هواپیمایی کشوری یکی از موارد زیر را اجرا خواهد کرد:

– تا رفع ایراد، وسیله پرنده مربوط را زمین‌گیر نماید؛

– با رعایت ایمنی پرواز، با محدودیت به وسیله پرنده اجازه پرواز دهد؛

– برای رفع مغایرت مهلت دهد؛

– مانع پرواز وسیله پرنده، فعالیت پروازی بهره‌بردار و یا کلیه بهره‌برداران آن کشور در قلمرو ایران شود

در صورت تخلف شخص دارای گواهینامه از مقررات، سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند علاوه بر ممانعت از ادامه فعالیت شخص متخلف، نسبت به لغو، تعلیق و یا محدود نمودن امتیازات گواهینامه آن شخص اقدام نماید.

همچنین اگر اشخاصی که بر اساس مقررات برای انجام فعالیت در صنعت هوانوردی نیاز به اخذ گواهینامه از سازمان نداشته باشند مرتکب تخلفی شوند که ایمنی را تحت تاثیر قرار دهند، سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند تشکیلات مربوط به شخص متخلف را مکلف به عدم استفاده از خدمات شخص مورد نظر نماید.

** تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.

اطلاعات بیشتر در رابطه با بودجه مناطق آزاد

بودجه سال 1400 مناطق آزاد تصویب شد
بودجه سال 1400 مناطق آزاد تصویب شد

منبع » تسنیم

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://wikifreezones.com/?p=10362