الحاق فرودگاه و شهرک‌های صنعتی رشت به منطقه آزاد انزلی

الحاق فرودگاه و شهرک‌های صنعتی رشت به منطقه آزاد انزلی

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در گفتگو با گیل خبر با اشاره به تصویب پیشنهاد نهایی کمیسیون اقتصادی توسط نمایندگان مجلس ابراز داشت: با اصلاحاتی که کمیسیون اقتصادی مجلس صورت داد ماده واحده «دو هزار هکتار»به «۸۶۰۹ هزار هکتار» تغییر…