سند: صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) صورتهای مالی منطقه آزاد قشم سال 1398

سند: صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) صورتهای مالی منطقه آزاد قشم سال 1398

تعداد صفحه: 6 – منتشر کننده: دفتر هیئت دولت – تاریخ انتشار: 1399/12/05- زبان سند: فارسی فایل pdf صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1398…

سند: صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)

سند: صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)

تعداد صفحه: 4 – منتشر کننده: دفتر هیئت دولت – تاریخ انتشار: 1401/07/19- زبان سند: فارسی فایل pdf صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1400 …

سند: تصویبنامه شیوه پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد

سند: تصویبنامه شیوه پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد

تعداد صفحه: 1- تهیه کننده: هیات وزیران- تاریخ انتشار: 1401/11/24- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf «تصویبنامه شیوه پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد» منتشر شده در سال هزار و چهارصد و یک به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهور…

سند: تصویبنامه واردات کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد

سند: تصویبنامه واردات کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد

تعداد صفحه: 3- تهیه کننده: هیات وزیران- تاریخ انتشار: 1401/11/03- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf «تصویبنامه واردات کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد» منتشر شده در سال هزار و چهارصد و یک تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵…

سند: اصلاح تصویبنامه موضوع تشکیل شورای عالی مناطق آزاد

سند: اصلاح تصویبنامه موضوع تشکیل شورای عالی مناطق آزاد

تعداد صفحه: 1- تهیه کننده: هیئت وزیران- تاریخ انتشار: 1401/10/20- زبان سند: فارسی دانلود فایل‌های pdf «اصلاح تصویبنامه موضوع تشکیل شورای عالی مناطق آزاد» منتشر شده در سال هزار و چهارصد و یک تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ هیات وزیران…

تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم

تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم

تعداد صفحه: 15- تهیه کننده: مجلس شورای اسلامی- تاریخ انتشار: 1401/10/12- زبان سند: فارسی دانلود فایل‌های pdf «تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم» منتشر شده در سال هزار و چهارصد و یک   نمایندگان مردم در مجلس با طرح…