اسناد آمار عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 سند: تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

سند: تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحه: ۵۱ – زبان سند: فارسی – تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۴۰۰ – تهیه کننده: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران   خلاصه: در ادبیات بین المللی،…

 سند: ارزیابی عملکرد منطقه آزاد بندر انزلی و تأثیر آن بر توسعه نوار شمالی کشور

سند: ارزیابی عملکرد منطقه آزاد بندر انزلی و تأثیر آن بر توسعه نوار شمالی کشور

تعداد صفحات: ۱۳ – تهیه‌کنندگان: هادی اعظمی، فاطمه بخشی شادمهری – سال انتشار: ۱۳۹۵ – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf ارزیابی عملکرد منطقه آزاد بندر انزلی و تأثیر آن بر توسعه نوار شمالی کشور چکیده مناطق آزاد در دنیا…

 سند: بررسی عملکرد گمرکی منطقه ویژه شهید رجایی

سند: بررسی عملکرد گمرکی منطقه ویژه شهید رجایی

تعداد صفحات: ۳۶ – تهیه کننده: کوثر یوسفی , مصطفی حیدری – فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی – سال ایجاد: ۱۳۹۶ – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf بررسی عملکرد گمرکی منطقه ویژه شهید رجایی تهیه کنندگان: کوثر یوسفی؛ استادیار…

 سند: مشوق‌های مالیاتی و عملکرد مناطق آزاد ایران

سند: مشوق‌های مالیاتی و عملکرد مناطق آزاد ایران

تعداد صفحات: ۹۰ – تهیه کننده: سازمان امور مالیاتی کشور  – سال ایجاد: ۱۳۹۴ – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf مشوق‌های مالیاتی و عملکرد مناطق آزاد ایران تهیه شده در معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و اموربین‌الملل دفتر پژوهش و برنامه‏‌ریزی…

 سند: گزارش عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار در سال ۱۳۹۶ (خلاصه مدیریتی)

سند: گزارش عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار در سال ۱۳۹۶ (خلاصه مدیریتی)

تعداد صفحات: ۷۲ – تهیه کننده: منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار  – سال ایجاد: ۱۳۹۷ – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf گزارش عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار در سال ۱۳۹۶ (خلاصه مدیریتی) بخشی از پیشگفتار گزارش عملکرد سازمان منطقه…

 سند: الزامات، عملکرد، چالش ها و راهبردهای پیش رو مناطق آزاد و ویژه از سال ۹۲ تا ۹۶

سند: الزامات، عملکرد، چالش ها و راهبردهای پیش رو مناطق آزاد و ویژه از سال ۹۲ تا ۹۶

تعداد صفحات: ۷۷ – تهیه کننده: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  – سال ایجاد: ۱۳۹۷ – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf الزامات، عملکرد، چالش ها و راهبردهایپیش رو از سال ۹۲ تا ۹۶

 سند: الزامات، عملکرد، چالش ها و راهبردهای پیش رو مناطق آزاد و ویژه از سال ۹۲ تا نیمه ۹۷

سند: الزامات، عملکرد، چالش ها و راهبردهای پیش رو مناطق آزاد و ویژه از سال ۹۲ تا نیمه ۹۷

تعداد صفحات: ۷۷ – تهیه کننده: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  – سال ایجاد: ۱۳۹۷ – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf الزامات، عملکرد، چالش ها و راهبردهایپیش رو از سال ۹۲ تا نیمه ۹۷

تبلیغات