سند: رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران

سند: رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران

تعداد صفحه: 57- تهیه کننده: سازمان برنامه و بودجه(مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری)- تاریخ انتشار: بهار 1401- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf «رهیافت توسعه مناطق آزاد ایران» منتشر شده در سال هزار و چهارصد و یک

سند: مروری اجمالی بر عملکرد یکساله دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

سند: مروری اجمالی بر عملکرد یکساله دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

تعداد صفحه: 17- تهیه کننده: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد- تاریخ انتشار: مهر ماه 1401- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf «مروری اجمالی بر عملکرد یکساله دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد» منتشر شده در سال هزار و چهارصد و یک

سند: تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

سند: تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحه: 51 – زبان سند: فارسی – تاریخ انتشار: اردیبهشت 1400 – تهیه کننده: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران   خلاصه: در ادبیات بین المللی،…

سند: ارزیابی عملکرد منطقه آزاد بندر انزلی و تأثیر آن بر توسعه نوار شمالی کشور

سند: ارزیابی عملکرد منطقه آزاد بندر انزلی و تأثیر آن بر توسعه نوار شمالی کشور

تعداد صفحات: 13 – تهیه‌کنندگان: هادي اعظمی، فاطمه بخشی شادمهري – سال انتشار: 1395 – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf ارزیابی عملکرد منطقه آزاد بندر انزلی و تأثیر آن بر توسعه نوار شمالی کشور چکیده مناطق آزاد در دنیا…

سند: بررسی عملکرد گمرکی منطقه ویژه شهید رجایی

سند: بررسی عملکرد گمرکی منطقه ویژه شهید رجایی

تعداد صفحات: 36 – تهیه کننده: کوثر یوسفی , مصطفی حیدری – فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی – سال ایجاد: 1396 – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf بررسی عملکرد گمرکی منطقه ویژه شهید رجایی تهیه کنندگان: کوثر یوسفی؛ استادیار…

سند: مشوق‌های مالیاتی و عملکرد مناطق آزاد ایران

سند: مشوق‌های مالیاتی و عملکرد مناطق آزاد ایران

تعداد صفحات: 90 – تهیه کننده: سازمان امور مالیاتی کشور  – سال ایجاد: 1394 – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf مشوق‌های مالیاتی و عملکرد مناطق آزاد ایران تهیه شده در معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و اموربین‌الملل دفتر پژوهش و برنامه‏‌ریزی…

سند: گزارش عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار در سال 1396 (خلاصه مدیریتی)

سند: گزارش عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار در سال 1396 (خلاصه مدیریتی)

تعداد صفحات: 72 – تهیه کننده: منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار  – سال ایجاد: 1397 – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf گزارش عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار در سال 1396 (خلاصه مدیریتی) بخشی از پیشگفتار گزارش عملکرد سازمان منطقه…