منطقه آزاد آنتالیا

منطقه آزاد آنتالیا

منطقه آزاد تجاری آنتالیا در مسیر آنتالیا - کمر و در مجاورت بندر آنتالیا واقع شده است. فاصله این منطقه آزاد با مرکز شهر 12 کیلومتر ، فاصله با فرودگاه 25 کیلومتر مساحت کل 625.490 متر مربع است. سال بهره…