نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس: چرا مصوبه منطقه ویژه آزاد اقتصادی فرودگاه امام اجرایی نمی‌شود؟

نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس: چرا مصوبه منطقه ویژه آزاد اقتصادی فرودگاه امام اجرایی نمی‌شود؟

نماینده رباط کریم در مجلس گفت: چرا منطقه ویژه آزاد اقتصادی ۴ هزار هکتاری فرودگاه امام خمینی (ره) اجرایی نمی‌شود؟در […]