آمار سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه – 5ماهه اول سال 98

آمار سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه – 5ماهه اول سال 98

طبق آمارها در میان مناطق آزاد کشور، بیشترین تعداد مجوز تأسیس واحد صنعتی مربوط به منطقه ویژه اقتصادی با ۳۸ فقره به ارزش ۹۲۰۰ میلیارد تومان، منطقه آزاد ارس با ۳۱ مجوز به ارزش ۱۸۱ میلیارد تومان و سپس منطقه آزاد ماکو با ۲۸ فقره به ارزش ۱۸۲ میلیارد تومان است. در مقابل، منطقه آزاد قشم با صفر فقره، منطقه چابهار با سه فقره به ارزش ۳ میلیارد تومان و منطقه آزاد اروند با دو فقره به ارزش ۱۱ میلیارد تومان قرار دارند.

بر اساس این گزارش از ۱۰ هزار و ۵۵۱ فقره جواز تأسیس صادره در پنج‌ماهه اول سال ۱۳۹۸، بیشترین تعداد مربوط به گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی» با ۱۳۶۳ جواز و «سایر محصولات کانی غیرفلزی» با ۱۱۹۲ فقره جواز است. بالاترین سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در گروه‌‍‌های صنعتی متعلق به گروه «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» با ۲۰.۸ درصد از کل سرمایه‌گذاری جوازهاست.

نکته قابل توجه اختلاف زیاد سرمایه گذاری در مناطق ویژه و بالاترین سرمایه گذاری در مناطق آزاد است. این موضوع نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری و تولید در مناطق ویژه با قدرت بیشتری نسبت به مناطق آزاد انجام می گیرد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://wikifreezones.com/?p=5167