فیلم: بررسی تجربه مناطق آزاد در ایران

فیلم: بررسی تجربه مناطق آزاد در ایران

در این کلیپ کوتاه، کارشناس اقتصادی به بررسی عملکرد و تجربه حضور مناطق آزاد در ایران می‌پردازد. در مورد مناطق آزاد ایران بیشتر بخوانید.   در مورد افزایش مناطق آزاد بیشتر بدانید: نظر شورای نگهبان درمورد مصوبه افزایش مناطق آزاد…