ورود کالا به مناطق آزاد محدودیت ندارد

ورود کالا به مناطق آزاد محدودیت ندارد

پاشایی بهرام، رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری مجلس از بررسی «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی» در فراکسیون متبوعش خبر داد. معصومه پاشایی بهرام رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در تشریح نخستین نشست…