عبدالملکی: ایجاد مناطق آزاد جدید تسریع خواهد شد

عبدالملکی: ایجاد مناطق آزاد جدید تسریع خواهد شد

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد: در خصوص ایجاد مناطق آزاد جدید ، فصل‌الخطاب قانون است و با توجه به تصویب قانون گذار، حتماً تسریع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، حجت الله عبدالملکی پس…