«سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد» منصوب شد

«سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد» منصوب شد

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «میثم رفیع پرهیزکار» به سمت «سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب شد. «حمیدرضا مومنی» در این حکم آورده…