منطقه ویژه اقتصادی پیام اکو سیستم مطلوب شرکت های فناور و دانش بنیان

منطقه ویژه اقتصادی پیام اکو سیستم مطلوب شرکت های فناور و دانش بنیان

منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام به عنوان یکی از بسترهای امن برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، توانسته با گسترش وفراهم سازی هر چه بیشتر زیرساخت‌ها درحوزه‌هایی از جمله آی.تی و آی.سی.تی امروز به اکوسیستم مطلوب شرکت‌های…

فرودگاه پیام پیشگام در توسعه آموزش خلبانی کشور

فرودگاه پیام پیشگام در توسعه آموزش خلبانی کشور

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با اشاره به وجود بیشترین مراکز آموزش خلبانی کشور در این فرودگاه گفت: این ظرفیت موجب شده تا پیام امروز در بخش آموزش خلبانی و هوانوردی عمومی در کشور پیشگام باشد.…

خط پروازی کرج ـ کیش در فرودگاه پیام برقرار شد

خط پروازی کرج ـ کیش در فرودگاه پیام برقرار شد

معاون هوانوری و امور فرودگاهی فرودگاه بین المللی پیام از برقراری پروازهای مسافری کرج ـ کیش در هفته جاری خبر داد. منوچهر اتقیایی اظهار داشت: از سه شنبه هفته جاری پروازهای مسافری کرج به جزیره کیش و بلعکس از فرودگاه…