سند: طرح منطقه ویژه اقتصادی سبزوار

سند: طرح منطقه ویژه اقتصادی سبزوار

تعداد صفحه: 26- تهیه کننده: شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی- سال انتشار: 1401- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf «طرح منطقه ویژه اقتصادی سبزوار» منتشر شده در سال هزار و چهارصد و یک