فیلم: آشنایی با منطقه آزاد تفلیس گرجستان

فیلم: آشنایی با منطقه آزاد تفلیس گرجستان

بطور کلی 4 منطقه آزاد در گرجستان وجود دارد: منطقه آزاد صنعتی پوتی (Poti free industrial zone) که توسط شرکت Raika اداره می شود. منطقه آزاد صنعتی کوتایسی (Kutaisi free industrial zone) که توسط شرکت Georgia International Holding ارائه می…