سند: ترجمه راهنمای مناطق آزاد خارجی آمریکا

سند: ترجمه راهنمای مناطق آزاد خارجی آمریکا

تعداد صفحات: 69 – تهیه کننده: دانشنامه مناطق آزاد – سال انتشار: 1398 – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf ترجمه راهنمای مناطق آزاد خارجی آمریکا دانلود رایگان متن اصلی (انگلیسی) سند راهنمای مناطق آزاد خارجی آمریکا (FOREIGN-TRADE ZONE MANUAL)…

سند: راهنمای مناطق تجارت خارجی امریکا

سند: راهنمای مناطق تجارت خارجی امریکا

تعداد صفحات: 245 – منتشر کننده: وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریکا – سال انتشار: 2011- زبان سند: انگلیسی دانلود فایل pdf راهنمای مناطق تجارت خارجی امریکا وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریکا دانلود رایگان گزیده ترجمه راهنمای مناطق تجارت…