سند: جایگاه مناطق آزاد در برنامه‌ریزی منطقه‌ای ایران

سند: جایگاه مناطق آزاد در برنامه‌ریزی منطقه‌ای ایران

تعداد صفحات: 16 – تهیه کنندگان: دکتر غلامرضا لطیفی و مهرناز امین آقایی – سال انتشار: 1385 – زبان سند: انگلیسی دانلود فایل pdf جایگاه مناطق آزاد در برنامه‌ریزی منطقه‌ای ایران تهیه کنندگان: دکتر غلامرضا لطیفی و مهرناز امین آقایی…