تاسیس شتابدهنده‌های صادراتی صنایع خلاق در مناطق آزاد / تشکیل شرکت توسعه گردشگری و صنایع خلاق در هر منطقه

تاسیس شتابدهنده‌های صادراتی صنایع خلاق در مناطق آزاد / تشکیل شرکت توسعه گردشگری و صنایع خلاق در هر منطقه

مدیر صنایع فرهنگی و خلاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گفت: ماموریت اصلی ما در حال حاضر، گفتمان سازی برای صنایع خلاق است، اینکه جایگاه صنایع خلاق در اقتصاد دنیا به چه شکل است و در ایران باید به چه…