فیلم: شمخانی در هیئت مدیره منطقه آزاد اروند

فیلم: شمخانی در هیئت مدیره منطقه آزاد اروند

مسئولان مناطق آزاد چگونه تعیین می‌شوند؟ مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره عضویت علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در هیئت مدیره منطقه آزاد اروند و چگونگی تعیین مسئولان مناطق آزاد توضیحاتی ارائه کرده…