تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند با جدیت پیگیری می‌شود

تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند با جدیت پیگیری می‌شود

نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: آثار اقدامات و عملکردهای منطقه آزاد اروند با توجه به مشکلات و گرفتاری‌های مردم آبادان و خرمشهر مشخص است تحقیق و تفحص باید صورت گیرد من به جد به دنبال این موضوع هستم و…