گزارش «وطن‌امروز» از 2 سال تلاش مجلس برای افزایش تعداد مناطق آزاد

گزارش «وطن‌امروز» از 2 سال تلاش مجلس برای افزایش تعداد مناطق آزاد

غنیمت آزاد! با وجود 4 بار استرداد طرح افزایش تعداد مناطق آزاد برای پنجمین بار قرار است این طرح در صحن علنی به رأی گذاشته شود موضوع افزایش مناطق آزاد برای پنجمین بار قرار است در صحن علنی مجلس شورای…