مناطق آزاد خود باید پاسخگوی صدور مجوزهایشان باشند

مناطق آزاد خود باید پاسخگوی صدور مجوزهایشان باشند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان گفت: اگر مجوزی از سوی مناطق آزاد صادر می شود باید خود پاسخگوی آن باشند. حبیب مسیحی تازیانی در گفت و گو با ایسنا، افزود: با توجه به وسعت ساحلی استان هرمزگان یکی از…