ممنوعیت بکارگیری کارشناسان مناطق آزاد و ویژه به عنوان بازرس کار

ممنوعیت بکارگیری کارشناسان مناطق آزاد و ویژه به عنوان بازرس کار

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای عالی حفاظت فنی، گفت: کارشناسان مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی نمی‌توانند به عنوان بازرس کار فعالیت داشته باشند به گزارش ایلنا به نقل از وزارت تعاون، کار…