نماینده سابق ایلام، عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند شد

نماینده سابق ایلام، عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند شد

بر اساس مصوبه هیات وزیران “جلال میرزایی” نماینده سابق لیست امید در ایلام برای سه سال به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد، وی جایگزین “عبدالله کعبی” عضو مستعفی هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند…