تفاوت مناطق آزاد و مناطق ویژه

تفاوت مناطق آزاد و مناطق ویژه

مناطق ازاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هر دو خارج از قلمر گمرکی کشور هستند. از جمله تفاوت های بارز این مناطق می توان به نبود کالای مسافری و خودرو پلاک منطقه در مناطق ویژه، موقعیت مناطق ویژه…