فیلم: آشنایی با مناطق آزاد تایوان

فیلم: آشنایی با مناطق آزاد تایوان

مقامات تایوان به‌منظور تشویق و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ایجاد شغل‌های جدید، افزایش ظرفیت‌های صادراتی و … اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری و پارک‌های صنعتی کردند. به این منظور در سال 1996، اولین منطقه پردازش صادرات به نام کائوسیونگ در…