14000 شرکت جعلی؛ دستاورد مناطق آزاد

14000 شرکت جعلی؛ دستاورد مناطق آزاد

آمارهای رسمی در مورد مناطق آزاد همچون سهم ۲ درصدی از صادرات، ۱۴۰۰۰ شرکت جعلی ثبتی، رشد صفر اقتصادی و سهم ۴ درصدی از اشتغال به ما می‌گویند که به اهداف خود در مورد مناطق آزاد نرسیدیم. به گزارش مهر،…

سند: برنامه استراتژیک رونق تولید در مناطق آزاد تجــاری صنعتی و ویژه اقتــصادی

سند: برنامه استراتژیک رونق تولید در مناطق آزاد تجــاری صنعتی و ویژه اقتــصادی

تعداد صفحات: 12 – تهیه‌کننده: روابط عمومی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – سال انتشار: 1399 – زبان سند: فارسی دانلود رایگان فایل pdf برنامه استراتژیک رونق تولید در مناطق آزاد تجــاری صنعتی و ویژه اقتــصادی