سند: سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی؛ ظرفیتی برای توسعه مناطق مرزی و محروم

سند: سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی؛ ظرفیتی برای توسعه مناطق مرزی و محروم

تعداد صفحه: 39 – تهیه کنندگان: علی نصیری اقدم، الهه افروز کلاردهی – تاریخ انتشار: 1395- زبان سند: فارسی بخشی از چکیده محرومیت‌زدایی از مناطق مرزی هدفی است که در قوانین و برنامه‌های توسعه محرومیت کشور مورد تأکید قرار گرفته…

سند: بررسی نقش مناطق آزاد در بستر سازی برای اجرای محورهای درون زایی و برون گرایی اقتصاد مقاومتی

سند: بررسی نقش مناطق آزاد در بستر سازی برای اجرای محورهای درون زایی و برون گرایی اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات: 12 – تهیه کننده: پگاه محمدی، امید عارفی – سال انتشار: 1395 – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf بررسی نقش مناطق آزاد در بستر سازی برای اجرای محورهای درون زایی و برون گرایی اقتصاد مقاومتی