اطلاعیه مناطق آزاد درباره ادامه کار مرتضی بانک در شورای عالی

اطلاعیه مناطق آزاد درباره ادامه کار مرتضی بانک در شورای عالی

روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره ادامه حضور مرتضی بانک در شورای عالی مناطق آزاد پس از بازنشستگی توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و…

فیلم؛ مرتضی بانک: انجام قاچاق در مناطق آزاد تقریبا ناممکن است

فیلم؛ مرتضی بانک: انجام قاچاق در مناطق آزاد تقریبا ناممکن است

مرتضی بانک: انجام قاچاق در مناطق آزاد تقریبا ناممکن است. دبیر شورایعالی مناطق آزاد: مناطق آزاد ما در محلی هست که هم نیروی انتظامی مستقر است هم دستگاه‌های قضایی مستقر است هم دستگاه‌های بازرسی مستقر است هم سیستم اداری ما…

فیلم: ایجاد بانک خصوصی در مناطق آزاد

فیلم: ایجاد بانک خصوصی در مناطق آزاد

ایجاد بانک خصوصی و امکان ایجاد بانک خارجی در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، از زبان اکبر ترکان، دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد (92 تا 96).   مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد را دانلود نمایید.