پرداخت یکصد میلیارد ریال بودجه منطقه آزاد به باشگاه صنعت نفت آبادان

پرداخت یکصد میلیارد ریال بودجه منطقه آزاد به باشگاه صنعت نفت آبادان

مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد اروند: سازمان منطقه آزاد اروند با پرداخت یکصد میلیارد ریال بودجه به باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان تعهدات مالی خود را به این باشگاه عملی کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و…