سند: تصویبنامه شیوه پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد

سند: تصویبنامه شیوه پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد

تعداد صفحه: 1- تهیه کننده: هیات وزیران- تاریخ انتشار: 1401/11/24- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf «تصویبنامه شیوه پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد» منتشر شده در سال هزار و چهارصد و یک به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهور…