منطقه آزاد ارس

منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در نقطه مرزی استراتژیک ایران در مرز جمهوری های ارمنستان، آذربایجان و منطقه خودمختار نخجوان واقع شده است.

منطقه آزاد تجاری ارس به لطف موقعیت ژئواستراتژیک منحصربه فردش، دسترسی به بازارهای بین المللی سرمایه گذاری و تاسیسات صدورمجدد ترانزیتی، زمینه را برای مرتبط کردن اقتصاد ملی ایران به اقتصاد بین المللی و بویژه بازارهای آسیای میانه فراهم می کند.

درعین حال، منطقه آزاد تجاری ارس به علت ذخایر طبیعی محافظت شده اش، آب و هوای مساعد ، چشمه های آب معدنی ، و جذابیت های تاریخی و فرهنگی اش، به یک جاذبه گردشگری بین المللی تبدیل شده است .

همچنین این منطقه به لحاظ قرار گرفتن در شرایط خاص مرزی در گوشه شمال غرب کشور از پتانسیل بالایی برای انجام فعالیت های اقتصادی و ایجاد بنگاه های تولیدی – صنعتی و کشاورزی مختلف برخوردار می باشد.

منطقه-آزاد-ارس

منطقه آزاد  ارس در سال 1382 تاسیس شد و دارای 51،000 هکتار مساحت است.

زمینه های سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس

پتروشیمی

خدمات

تجارت

حمل و نقل

مقایسه مقدار صادرات و واردات منطقه آزاد ارس

صادرات کالا و خدمات، واردات با هدف تولید، مصرف و عرضه در منطقه و صادرات مجدد در منطقه آزاد ارس (میلیون دلار)