فرآیندهای کاربردی مناطق آزاد

جهت مشاهده فرآیندهای مناطق آزاد، بر تصویر آن ها کلیک کنید.

فرآیند تعیین ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه

تولیدکنندگان مستقر در مناطق، به میزان مواد اولیه داخلی و ارزش افزوده از پرداخت عوارض و حقوقی ورودی کالاهای وارداتی به کشور معاف هستند.

فرایند واردات کالای تجاری از منطقه آزادبه کشور

بازرگانان می توانند کالاهای تجاری خود را از طریق مناطق آزاد به کشور وارد کرده و از تخفیف ۱۵ درصدی سود بازرگانی بهره مند گردند.

فرایند ورود کالای مسافری به منطقه آزاد

کالای مسافری کایی است که به جهت خرده فروشی در مناطق آزاد از خارج از کشور وارد منطقه شده و توسط غرفه های تجاری به مسافرین فروخته می شود.

فرآیند واردات کالای مصرفی تجهیزات در مناطق آزاد

اقلام مصرفی به کالاهای مورد نیاز اصناف و واحدهای مستقر در مناطق آزاد گفته می‏شود. در ورود این اقلام به منطقه مجوز فعالیت و اسناد مرتبط با حضور واحدهای مستقر توسط سازمان منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‏گیرد. اقلام مصرفی انواع مختلف دارند، ازجمله خودرو، وسایل و اقلام مورد نیاز کسب و کار، مواد غذایی و ...

فرآیند صادرات مجدد در مناطق آزاد

به فرآیند ورود کالای نهایی به منطقه و صدور آن به کشور ثالث بدون تغییر کالا را صادرات مجدد از مناطق می‏گویند.

فرایند ترانزیت کالا در منطقه آزاد

به ترانزیت کالاها از منطقه به گمرکات داخلی ترانزیت داخلی و به ترانزیت کالاها از خارج به مناطق ترانزیت خارجی گفته می ‏شود.

فرآیند انبارداری کالای تجاری کشور

طبق بند ۴ ماده ۵ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ورود کالا به منظور نگهداری امانی در انبارهای زیر کلید منطقه برای مهلت معین مجاز است. ‌انتقال کالاهای مذکور به این انبارها تابع تشریفات ترانزیت داخلی منطقه است و استفاده و نقل و انتقال کالا از این انبارها بدون اطلاع و کسب مجوز یا انجام‌تشریفات به هر منظور تخلف از این مقررات محسوب می‌شود.

فرآیند انتقال خودرو در مناطق-آزاد

خودرو از جمله اقلام مصرفی در مناطق آزاد است. فرآیند انتقال یا واگذاری خودرو در مناطق آزاد دارای رویه بالاست. طی این فرآیند تعهد GPS و دیگر تعهدات از مالک جدید اخذ می گردد.

آموزش نحوه ترخیص کالا در مناطق آزاد و انجام مراحل رویه ترخیص کالا و خودرو، صادرات و واردات به منطقه آزاد تجاری صنعتی

۵/۵