سرمایه گذاری در مناطق آزاد

سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران
سرمایه گذاری یعنی صرف ارزش موجود برای به دست آوردن ارزشی در آینده، که معمولا کم و کیف ارزش دریافتی دارای تضمین نیست. مناطق آزاد تجاری – صنعتی از جمله موقعیت‏ هایی هستند که به پشتیبانی قوانین و مقررات و حمایت‏ های حکومتی، به عنوان فرصت سرمایه گذاری در مناطق آزاد آماده جذب سرمایه گذار و توسعه تولید و صنعت هستند.

همانطور که در دیگر صفحات این پرتال مشاهده کردید، در کشور ما ۷ منطقه آزاد تجاری – صنعتی فعال وجود دارد. منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد قشم، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد ماکو، منطقه آزاد ارس و منطقه آزاد انزلی، هفت منطقه آزاد فعال کشور می ‏باشند.
جهت شناخت هرچه بیشتر و بررسی مناطق آزاد ایران، پیشنهاد می‏گردد تا این صفحه را مشاهده فرمایید.

سرمایه-گذاری-در-مناطق-آزاد

قوانین و مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد و تجاری

مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از مهمترین استثنائات تجاری کشور محسوب می ‏شوند. استثنا تجاری یعنی مکان یا موردی که قوانین و مقررات بازرگانی کشور به طور کامل برای آن اعمال نشود. به بیان دیگر، استثنا یا مورد خاص، از اعمال یکسری قوانین و مقررات مستثنی است.

مناطق آزاد تجاری صنعتی در قوانینِ مبادله کالا با خارج از کشور، قوانین مربوط به مالیات، قوانین سرمایه ‏گذاری و قوانین و رویه‏ های گمرکی دارای تسهیلات و مزایایی نسبت به دیگر نقاط کشور است. سرمایه گذاری در مناطق آزاد دارای قوانین و مقرراتی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

جهت مشاهده مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، این جمله را کلیک نمایید.

سرمایه-گذاری--مناطق-آزاد-بنادر

زمینه های پیشنهادی جهت سرمایه گذاری در مناطق آزاد

فرصت سرمایه ‏گذاری در منطقه آزاد ارس:

• پتروشیمی
• حمل و نقل
• خدمات و تجارت

فرصت سرمایه ‏گذاری در منطقه آزاد اروند:

• پتروشیمی
• تجارت
• خدمات
• صنعت

فرصت سرمایه‏ گذاری در منطقه آزاد انزلی:

• حمل و نقل
• خدمات و تجارت

مشاهده فرصت های سرمایه گذاری در وب سایت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزادِ تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

فرصت سرمایه‏ گذاری در منطقه آزاد چابهار:

• تجاری
• خدماتی
• شیمیایی
• صنعتی

فرصت سرمایه‏ گذاری در منطقه آزاد قشم:

• صنعت و معدن
• کشاورزی و شیلات
• نفت و گاز و پتروشیمی

فرصت سرمایه‏ گذاری در منطقه آزاد ماکو:

• خدمات و تجارت
• صنعت و معدن

فرصت سرمایه‏ گذاری در منطقه آزاد کیش:

• انرژی
• خدمات و خدمات عمومی

محورهای اصلی کسب و کار در مناطق آزاد ایران

محورهای-اصلی-کسب-و-کار-در-مناطق-آزاد-ایران