تجربه مناطق آزاد در چین

تجربه مناطق آزاد در چین

مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی چین به‌‌عنوان دریچه و پایه‌ای برای گسترش تجارت خارجی، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، نقش عمده‌ای را در سیاست اصلاحات اقتصادی چین بازی کرده و پیشگام این سیاست…