سند: حمایت‌های حقوقی از سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با مطالعه تطبیقی امارات متحده عربی

سند: حمایت‌های حقوقی از سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با مطالعه تطبیقی امارات متحده عربی

تعداد صفحه: ۲۰ – زبان سند: فارسی – تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ پژوهشگر: ابراهیم رضوانی استاد راهنما:دکتر گودرز افتخار جهرمی دانلود فایل pdf حمایت‌های حقوقی از سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با مطالعه تطبیقی امارات متحده عربی

 سند: ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق

سند: ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق

تعداد صفحه: ۱۶ – زبان سند: فارسی – تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ تهیه کنندگان: نظر دهمرده، ندا علی‌احمدی، عباسعلی قادری دانلود فایل pdf ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق

 سند: چالش‌های تعمیم ورود کالای همراه مسافر برای تمامی مناطق آزاد

سند: چالش‌های تعمیم ورود کالای همراه مسافر برای تمامی مناطق آزاد

تعداد صفحه: ۲۷ – تهیه کننده: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی – سال انتشار: ۱۳۸۸ – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf چالش‌های تعمیم ورود کالای همراه مسافر برای تمامی مناطق آزاد؛ همانطور که می‌دانید، برخلاف مناطق آزاد کیش، قشم…

 سند: مناطق آزاد تجاری ایران، ترکیه

سند: مناطق آزاد تجاری ایران، ترکیه

تعداد صفحات: ۶ – تهیه کننده: بهرام دیده‌ور؛ ماهنامه مناطق ویژه اقتصادی – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf بررسی مناطق آزاد تجاری ایران، ترکیه در این نوشتار قصد بر آن است تا به بررسی شرایط فعالیت فعالان اقتصادی در…

 سند: سیر تکاملی مناطق آزاد و جایگاه آن‌ها در توسعه اقتصادی کشورها با تاکید بر منطقه آزاد چابهار

سند: سیر تکاملی مناطق آزاد و جایگاه آن‌ها در توسعه اقتصادی کشورها با تاکید بر منطقه آزاد چابهار

تعداد صفحات: ۳۹ – منتشر کننده: فصل نامه دیدگاه؛ مهرداد نجفی و علی ابوطالب پور- سال ایجاد: ۱۳۸۸ – زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf سیر تکاملی مناطق آزاد و جایگاه آن‌ها در توسعه اقتصادی کشورها با تاکید بر منطقه…