رونمایی از سه سامانه جدید با محوریت حمایت از سرمایه گذاران در مناطق آزاد

رونمایی از سه سامانه جدید با محوریت حمایت از سرمایه گذاران در مناطق آزاد

با توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظله) در شعار سال ۱۴۰۰ که توجه به «تولید» است، در این حوزه دو رکن «پشتیبانی» و «مانع زدایی» به درستی مشخص شده است. به همین منظور در حوزه پشتیبانی مالی در مناطق…