مناطق آزاد، پناهگاه شرکت‌های صوری

مناطق آزاد، پناهگاه شرکت‌های صوری

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح ماهیت شرکت‌های صوری، گفت: درحال حاضر در مناطق آزاد شرکت‌های کاغذی به ثبت رسیده که وجود خارجی نداشته، اما با این حال عده‌ای به نام آن‌ها مشغول به کسب و کار هستند. بیشتر بخوانید:…