مرتضی بانک با حکم حکومتی به کار خود ادامه می‌دهد؟

مرتضی بانک با حکم حکومتی به کار خود ادامه می‌دهد؟

روزنامه کلید طی گزارشی در روز شنبه دوم اسفندماه سال ۹۹ به بررسی ماجرای بازنشستگی و ادامه به کار مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد پرداخت. در گزارش این روزنامه سعی شده تا رویکرد مقام معظم رهبری نسبت به…