فیلم: بازتاب تخلفات قشم در رسانه های معاند!

فیلم: بازتاب تخلفات قشم در رسانه های معاند!

متاسفانه عملکرد غیر شفاف و نامناسب برخی از شرکتهای دولتی نظیر مناطق آزاد، به پاشنه آشیل کشور تبدیل شده و موجب امیدواری دشمنان مردم و موج سواری آنها می شود. ظاهرا این گزارش مربوط به اواخر سال ۹۲ می باشد.…

 تخلفات منطقه آزاد ارس از زبان نماینده جلفا

تخلفات منطقه آزاد ارس از زبان نماینده جلفا

محمدحسن نژاد، نماینده جلفا در مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس وقت کمیسیون اقتصادی، خواستار اقدامات اجرایی در جهت برخورد با تخلفات منطقه آزاد ارس شد؛ تخلفات در زمینه هایی نظیر واگذاری غیر قانونی املاک منطقه، تخلف در…