برنامه هفتم توسعه و مناطق آزاد

برنامه هفتم توسعه و مناطق آزاد

برنامه هفتم توسعه، به‌منزله فرصتی پیش‌روی فعالیت‌های توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پنج‌سال منتهی به پایان سند چشم‌انداز به شمار می‌رود. برنامه هفتم، فرصتی برای پیشرفت عبدالرسول خلیلی، کارشناس مناطق آزاد نوشت: در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه اقتصادی،…