سند: تعیین سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا)

سند: تعیین سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا)

تعداد صفحه: ۱- تهیه کننده: شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی- سال انتشار: ۱۴۰۱- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf «تعیین سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا)» منتشر شده در سال هزار و چهارصد و یک

 سند: طرح منطقه ویژه اقتصادی سبزوار

سند: طرح منطقه ویژه اقتصادی سبزوار

تعداد صفحه: ۲۶- تهیه کننده: شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی- سال انتشار: ۱۴۰۱- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf «طرح منطقه ویژه اقتصادی سبزوار» منتشر شده در سال هزار و چهارصد و یک

 سند: بررسی تعیین محدوده، سازمان مسئول و موضوع فعالیت منطقه ویژه شهرضا

سند: بررسی تعیین محدوده، سازمان مسئول و موضوع فعالیت منطقه ویژه شهرضا

تعداد صفحه: ۱- تهیه کننده: شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی ویژه اقتصادی- تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf «بررسی تعیین محدوده، سازمان مسئول و موضوع فعالیت منطقه ویژه شهرضا» منتشر شده در سال هزار و چهارصد

 سند: مروری اجمالی بر عملکرد یکساله دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

سند: مروری اجمالی بر عملکرد یکساله دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

تعداد صفحه: ۱۷- تهیه کننده: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد- تاریخ انتشار: مهر ماه ۱۴۰۱- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf «مروری اجمالی بر عملکرد یکساله دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد» منتشر شده در سال هزار و چهارصد و یک

 سند: بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

سند: بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

تعداد صفحه: ۱۳۱ – تهیه کننده: دفتر هیئت دولت- سال انتشار: ۱۴۰۱- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور منتشر شده در سال هزار…

 سند: آیین نامه واردات خودرو‌های هیبریدی به مناطق آزاد

سند: آیین نامه واردات خودرو‌های هیبریدی به مناطق آزاد

تعداد صفحه: ۲ – موضوع: آیین نامه واردات خودرو‌های هیبریدی به مناطق آزاد – تهیه کننده: هیئت وزیران – تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۱- زبان سند: فارسی دانلود فایل pdf «آیین نامه واردات خودرو‌های هیبریدی به مناطق آزاد» تهیه شده…

تبلیغات