منطقه آزاد آنتالیا

منطقه آزاد آنتالیا

منطقه آزاد تجاری آنتالیا در مسیر آنتالیا - کمر و در مجاورت بندر آنتالیا واقع شده است. فاصله این منطقه آزاد با مرکز شهر 12 کیلومتر ، فاصله با فرودگاه 25 کیلومتر مساحت کل 625.490 متر مربع است. سال بهره…

 مناطق آزاد کره جنوبی

مناطق آزاد کره جنوبی

تجربه کشور کره جنوبی در مورد مناطق آزاد، کره جنوبی قبل از ایجاد مناطق پردازش صادرات و مناطق آزاد، در سال 1965 مبادرت به ایجاد چند منطقه کوچک آزاد تجاری کرده بود که 3 منطقه آن در سئول قرار داشت.…

 تجربه مناطق آزاد در چین

تجربه مناطق آزاد در چین

مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی چین به‌‌عنوان دریچه و پایه‌ای برای گسترش تجارت خارجی، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، نقش عمده‌ای را در سیاست اصلاحات اقتصادی چین بازی کرده و پیشگام این سیاست…