منطقه ویژه انتظامی مناطق آزاد چیست؟

منطقه ویژه انتظامی مناطق آزاد چیست؟

طبق فصل سوم مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران، به شماره مصوبه 27116/ت93ک، که در تاریخ 22 آبان 1373 مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفته “تأمین امنیت و آسایش عمومی و ایجاد نظم و در قلمرو مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است”. لازم به ذکر است منطقه ویژه انتظامی، فقط در مناطق محدودی ازجمله منطقه آزاد کیش تشکیل شده است.

در ادامه، متن مقررات پیرامون منطقه ویژه انتظامی مناطق آزاد را بررسی می‌کنیم:

منطقه ویژه انتظامی

‌فصل سوم – مقررات انتظامی

‌ماده 6 – تأمین امنیت و آسایش عمومی و ایجاد نظم و در قلمرو مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است.

‌تبصره: نیروی انتظامی برای انجام مأموریت فوق موظف به تشکیل منطقه ویژه انتظامی برای هر منطقه خواهد بود.

1 – 6 – منطقه ویژه انتظامی از نظر سلسله مراتب و تشکیلات سازمانی زیر نظر فرمانده نیروی انتظامی می‌باشد.

2 – 6 – فرمانده منطقه ویژه انتظامی بنا به پیشنهاد مدیرعامل سازمان و رییس هیأت مدیره منطقه و تصویب فرماندهی نیروی انتظامی منصوب می‌شد.

3 – 6 – فرمانده منطقه ویژه انتظامی در اجرای قوانین و مقررات با هماهنگی مدیر عامل سازمان منطقه انجام وظیفه می‌نماید.

4 – 6 – فرمانده منطقه ویژه انتظامی موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با فرماندهی ناحیه انتظامی می‌باشند.

5 – 6 – کلیه نیروهای منطقه ویژه انتظامی تابع مقررات استخدامی و انضباطی و کیفری نیروی انتظامی می‌باشند.

‌تبصره: پرسنل منطقه ویژه انتظامی از تسهیلاتی و مزایای ویژه‌ای برخوردار خواهند بود که به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط دبیرخانه و نیروی انتظامی تهیه و‌تنظیم خواهد
شد، تعیین می‌شود.

7 – کلیه امکانات منطقه ویژه انتظامی از لحاظ تأسیساتی، تجهیزاتی و تدارکاتی، پشتیبانی و غیره توسط سازمان تأمین و نگهداری خواهد شد.

‌تبصره: تهیه و تأمین تجهیزات خاص نظامی انتظامی به عهده نیروی انتظامی است.

1 – 7 – آموزش‌های عمومی و تخصصی در سطوح مختلف با توجه به درجات و پست‌های پرسنل منطقه ویژه انتظامی که از سوی نیروی انتظامی تعیین‌می‌شود و نیز سایر آموزش‌های
اضافی که مورد درخواست رییس منطقه می‌باشد، بعد از تأمین اعتبارات مورد نیاز از سوی منطقه، در حداقل زمان ممکن توسط‌نیروی انتظامی انجام خواهد شد.

2 – 7 – کلیه امکانات، تجهیزات، وسایل، ساختمان‌ها و تأسیساتی که توسط سازمان تهیه در اختیار منطقه ویژه انتظامی قرارداده می‌شود، اموال مناطق آزاد‌است و تنها باید
در محدوده جغرافیایی همان منطقه و برای اجرای مأموریت‌ها محول شده مورد استفاده قرار گیرد.

3 – 7 – وجوه حاصل از اخذ جرایم رانندگی، شماره‌گذاری و صدور پروانه‌ها، که توسط منطقه ویژه انتظامی در هر منطقه دریافت می‌شود، در حساب مشترکی‌که توسط منطقه در
یکی از شعب بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و بنا به پیشنهاد فرمانده منطقه ویژه انتظامی و تصویب مدیر عامل تنها به منظور بهبود همان امور‌مصرف می‌شود.

8 – شرح وظایف و تشکیلات منطقه ویژه انتظامی مناطق آزاد:

1 – 8 – انجام همه کارهایی که به موجب قوانین و مصوبات مربوط مناطق آزاد و دستور مدیر عامل به عهده منطقه ویژه انتظامی، محول می‌شود.

2 – 8 – اجرای مقررات مربوط به ورود و خروج اتباع بیگانه، راهنمایی و رانندگی، اماکن عمومی و مرزبانی در مناطق آزاد برابر آیین‌نامه‌های مربوط.

3 – 8 – سازمان و تشکیلات و ترکیب پرسنل منطقه ویژه انتظامی، بر اساس نیاز و خواسته منطقه، توسط نیروی انتظامی تأمین می‌شود.

4 – 8 – نیروی انتظامی پرسنل موجود حفاظتی – انتظامی مناطق آزاد را در مراکز آموزشی خود می‌پذیرد و پس از طی دوره‌ها لازم در منطقه ویژه انتظامی همان‌منطقه به خدمت می‌گمارد.

1 دیدگاه ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://wikifreezones.com/?p=6594