دبیر شورای عالی مناطق آزاد، در حکم معاون وزیر اقتصاد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد، در حکم معاون وزیر اقتصاد

با تغییر ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، دبیر این شورا در حکم معاون وزیر اقتصاد خواهد بود.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تغییر ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را به وزرای اقتصاد، جهاد، راه، کشور، صمت، خارجه و تعاون و همچنین رؤسای سازمان برنامه و بانک مرکزی و دبیرخانه شواری عالی مناطق آزاد ابلاغ کرد. در این تصویب نامه موارد زیر مورد توجه است:

  • بر اساس این تصویبنامه، شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی تشکیل شده و اعضای شورا نیز اعضای فوق الذکر از هیئت دولت به همراه دبیر شورای عالی هستند.
  • سایر وزرا یا معاونان رئیس جمهور به فراخور موضوع مورد بحث جلسه به دعوت دبیر شورا در نشست‌های این شورای عالی حاضر خواهند شد و حق رأی خواهند داشت.
  • دبیر شورای عالی مناطق آزاد زین پس به جای دریافت حکم از رئیس جمهور، به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب در شورای عالی مناطق آزاد منصوب می‌شود؛ دبیر شورای عالی مناطق آزاد در حکم معاون وزیر اقتصاد است.
  • دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد مستقر می‌شود و از محل بودجه داخلی این وزارت خانه اداره خواهد شد.
  • رؤسا و اعضای هیئت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد به پیشنهاد وزیر اقتصاد با تصویب اعضای شورای عالی عزل و نصب می‌شوند. پیشتر هیئت دولت عزل و نصب رؤسا و اعضای هیئت مدیره سازمان های مناطق آزاد را انجام می داد.
  • همچنین بررسی صورت‌های مالی و تصویب ترازنامه‌های اداری و مالی سازمان‌های مناطق آزاد که تا پیش از این در اختیار هیئت دولت بود، به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد واگذار شد.

 

 

می توانید فایل تصویب نامه را از قسمت زیر دانلود کنید:

دبیر شورای عالی مناطق آزاد، در حکم معاون وزیر اقتصاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد، در حکم معاون وزیر اقتصاد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://wikifreezones.com/?p=11462